Anja-Riitta Kierikka
Yksilöllistä valmennusta yrittäjille

VKK terävöittää palveluitaan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Taloon on palkattu oma yritysvalmentaja, joka tukee ja opastaa asiakkaita yhdessä VKK:n kuntoutussuunnittelijoiden kanssa. Yhteistyökumppanina toimii Uusyrityskeskus.

Anja-Riitta Kierikka
Yksilöllistä valmennusta yrittäjille

VKK palvelee yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia entistä paremmin. Yritysvalmentaja  Anja-Riitta Kierikka tukee ja opastaa asiakkaita yhdessä VKK:n kuntoutussuunnittelijoiden kanssa. 

12.9.2017
Helsinki
TEKSTI Timo Hämäläinen
KUVAT Juho Kuva

Oman yritysneuvojan palkkausta edelsi yhdessä Uusyrityskeskuksen kanssa toteutettu pilottihanke. Pilotissa kehitettiin yrittäjille suunnattuja palveluita. Valmennukseen osallistui vuoden aikana kahdeksan yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa.

Osalla pilottiin osallistuneista yrittäjistä terveydentilan heikkeneminen uhkasi vesittää olemassa olevan yritystoiminnan. Osa taas pohti ryhtymistä yrittäjäksi, koska palkkatyö aiemmassa työpaikassa oli käynyt terveydellisistä syistä mahdottomaksi.

– Pilotti onnistui hyvin. Yrittäjille on löytynyt uusia polkuja ja osa yrittäjiksi aikovista on perustanut yrityksen. Olemme myös pystyneet tukemaan niitä, joille yritystoiminnan jatkaminen ei ole ollut mahdollista tai sitä on pitänyt supistaa, kertoo VKK:n kuntoutussuunnittelija Teija Kosola.

Vahvuudet esille

VKK on kuntouttanut yrittäjiä ja ohjannut heitä uusille urapoluille jo aiemminkin. Pilotin aikana yrittäjille suunnattua palvelutoimintaa kehitettiin entisestään.

– Tiivistimme yhteistyötä Uusyrityskeskuksen kanssa. Lisäksi yritysvalmentaja Anja-Riitta Kierikka siirtyi pilottihankkeen aikana VKK:n palvelukseen. Hän tuo ohjaukseemme vahvaa yritysosaamista, Kosola sanoo.

Kierikalla on pitkäaikainen yrityselämän tuntemus. Hän on toiminut lapsesta saakka perheensä ravintola-alan yrityksessä erilaisissa tehtävissä ja työskennellyt monien yritysten liikkeenjohdollisissa tehtävissä. Kokemusta on sekä pienistä että suurista yrityksistä, aloittavista että pidempään toimineista.

– Ymmärrän, mistä yrittäjän leipä tulee. Se vaatii joskus raakaa työtä. Pystyn oman kokemukseni perusteella samaistumaan yrittäjän elämään. Yritys on yrittäjän synnyttämä ja rakentama, joten asioita on käsiteltävä hienovaraisesti, Kierikka sanoo.

Asioista pitää Kierikan mukaan kuitenkin uskaltaa puhua suoraan.

– Jos liikeidea näyttää mahdottomalta saada kannattavaksi, minun on kerrottava mielipiteeni asiakkaalleni. Suora viestintä auttaa yrittäjää parhaiten. Huonon liikeidean tilalle meidän on yritettävä löytää ja kehittää parempi ajatus.

Monipuolista tukea

Kierikka käy asiakkaidensa kanssa systemaattisesti läpi yritystoiminnan mahdollisuudet. Löytyykö yrittämiselle taloudellisia perusteita? Millainen kilpailutilanne on, miten myynti-ja markkinointi tulisi hoitaa? Uutta yritystoimintaa varten tehdään perinteinen liiketoimintasuunnitelma kannattavuuslaskelmineen.

– Keskustelemme yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien kanssa heidän vahvuusalueistaan ja siitä, miten niiden kautta yrittäjyyttä voitaisiin rakentaa. Yrittäjille voidaan myös koettaa löytää uusi rooli yrityksessä, kun vanhan tehtävän hoitaminen ei terveydellisistä syistä enää onnistu.

Yrittäjän jaksamisen kannalta on tärkeää, että myös yrittämisen ulkopuolella on elämää.

– On pidettävä itsestään huolta, sallittava itselle lomapäiviä ja annettava aikaa harrastuksille sekä perheelle. Sieltä tulee se energia, jota yrityksen pyörittämiseen tarvitaan.

Kierikka pitää kovasti työstään VKK:n yritysvalmentajana.

– Tehtävä on mielenkiintoinen. Minulla on mahdollisuus olla tukemassa suomalaista yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Ei ole kahta samanlaista tarinaa eikä kaikille sopivaa yleispätevää ratkaisua. Jokainen tarina on omanlaisensa. Tästä työstä saa paljon myös itselle, Kierikka sanoo.

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018