Yhdessä tekemistä hyvällä sykkeellä

Vakuutuskuntoutus VKK siirtyi osaksi Verveä 1.5.2018. Molempien palveluita ja toimintatapoja hiotaan parhaillaan yhteen. 

Yhdessä tekemistä hyvällä sykkeellä

Vakuutuskuntoutus VKK siirtyi osaksi Verveä 1.5.2018. Molempien palveluita ja toimintatapoja hiotaan parhaillaan yhteen. 

13.9.2018
Tampere
TEKSTI Sari Eskelinen
KUVAT Jyrki Luukkonen

Kahden toimijan yhdistyminen tarkoittaa käytännössä isoa työtä eri sektoreilla. On yhdisteltävä esimerkiksi järjestelmiä, toimintatapoja, prosesseja ja työryhmiä. Työntekijöiden näkökulmasta muutos tuo tullessaan uusia sovelluksia ja toimintakäytäntöjä, ja työtilat ja esimieskin saattavat vaihtua. Samalla saa roppakaupalla uusia työkavereita. Muutokseen liittyvä sopeutuminen vaatii oman aikansa. Arkisen työn tulee kuitenkin rullata normaalilla tavalla.

Työeläkekuntoutuksesta vastaavat Riitta Erämaa ja Saara Haapala ja kuntoutussuunnittelija Kati Ruohola kertovat yhdistymiseen liittyvistä ajatuksistaan ja siitä, miten muutos on näkynyt heidän arjessaan.

Hyvä lähtötilanne yhteistyölle

- Meidät VKK:laiset otettiin Vervessä heti todella lämpimästi vastaan. Kun asiasta oli tiedotettu, aloimme saada ”Tervetuloa työkaveriksi!” - viestejä. Se tuntui kivalta ja siitä oli hyvä lähteä tekemään yhteistyötä, Riitta Erämaa kuvailee lähtötilannetta.

- Verven ja VKK:n arvot ja toimintatavat ovat lähellä toisiaan. On ollut ilo huomata, että oma mielikuva VKK:sta on pitänyt paikkansa: työntekijät ovat ylpeitä työstään ja halukkaita kehittämään uutta, Saara Haapala kertoo. - Sama arvopohja ja samanlainen työote on näkynyt koko ajan työeläkekuntoutuksen yhteisten prosessien työstämisessä, Riitta jatkaa.

Riitta ja Saara pitävät hyvänä sitä, että muutokselle on annettu aikaa ja siihen vaadittavalle työlle työrauha. Nyt näyttää siltä, että vuodenvaihteessa ollaan jo erittäin pitkällä. Työhön tartuttiin käytännössä jo kesäkuun alussa, jolloin käytiin yhdessä läpi molempien palvelut, palvelulupaukset, työotteet, työvälineet, laadunvarmistus, palautteet ja perehdyttämisen tyylit. Samalla mietittiin, mitkä ovat toimenpiteitä vaativat osa-alueet.

- Verve ja VKK ovat saaneet hyvin samansuuntaista palautetta työeläkevakuuttajilta. Molemmat nähdään vahvoina työeläkekuntoutuksen asiantuntijoina. Toisaalta molemmilla on myös aika samanlaiset kehittämiskohteet. Näihin on kiinnitetty huomiota yhteisten prosessien työstämisessä, Riitta ja Saara kertovat.

​Muutos haastaa tarkastelemaan omia toimintatapoja

​- Tässä muutostilanteessa on täytynyt lähteä avoimin mielin miettimään tulevaa ja hakemaan niitä parhaita toimintakäytäntöjä kummaltakin, Riitta sanoo. - Omia itsestäänselvinäkin pitämiä toimintatapoja on ollut puolin ja toisin pakko tarkastella ja jopa kyseenalaistaa. Tämä on ollut opettavaista, mutta vaatinut rohkeutta ja avoimuutta, Saara lisää.

- On luonnollista, että uusi tilanne vaatii myös henkilökohtaista sopeutumista, Riitta sanoo.- On myös selvää, että ihmiset ovat siinä muutosprosessissa eri vaiheissa, kun osalla toimipaikat ovat jo yhdistyneet ja osa on vielä eri toimitiloissa. Muutos herättää varmasti myös huolta esimerkiksi siitä, joutuuko luopumaan itselleen jostain äärimmäisen tärkeästä toimintatavasta, Saara kuvailee. 

- Asiat ovat kuitenkin edenneet hallitusti ja ihmiset ovat olleet mukana avoimin mielin. Ja auttaahan tämä taas omalta osaltaan ymmärtämään kuntoutujiakin paremmin. Työ on meillä ammatillisessa ohjauksessa niin keskiössä ja on hyvä muistaa, että muutokset työelämässä ovat kuitenkin arkipäivää, Riitta toteaa. 

- On ollut myös hauskaa huomata, että olemme tahoillamme kehittäneet samoja asioita hieman eri kulmilta. Digitaalinen ohjausalusta eVerve on tästä hyvä esimerkki. VKK:ssa oli kehitetty kuntoutusta tukevaa tiedollista verkkosisältöä ja Vervessä taas vuorovaikutteista alustaa. eVervessä yhdistyvät nyt nämä molemmat, digialustan kehittämistä koordinoinut Saara kertoo.

- Toinen hyvä esimerkki tästä on se, että työnantajakontaktien ja työkokeilupaikkojen hakemiseen liittyvää kehitystyötä olemme molemmat tehneet hieman eri vinkkelistä. Nyt näistä saadaan hyvää synergiaetua, Riitta sanoo. 

Yhdistymisen pilotointia 

Yhdistymiseen liittyvää työtä on lähdetty jalkauttamaan siten, että osa Verven ja VKK:n työntekijöistä on lähtenyt tutustumaan toistensa töihin käytännön kautta tekemällä kuntoutustyötä molemmissa organisaatioissa. Yksi tällaisista yhdistymisen pilotoijista on Kati Ruohola.

Kati aloitti tekemään ohjaustyötä Verven kuntoutusasiakkaille kesällä. Nyt hänen asiakkaistaan noin puolet on Vervestä. VKK:n ja Verven toimipisteet eivät ole vielä yhdistyneet, joten hän tapaa asiakkaita tässä vaiheessa VKK:n toimipaikassa. Työhön liittyvää ohjausta hän saa kuitenkin Vervestä ja osallistuu siellä yhteisiin kokouksiin.

- Työote on mielestäni VKK:ssa ja Vervessä melko samanlaista, joten työhön on ollut helppo päästä kiinni. Olen aloittanut ohjaustyön VKK:ssakin vasta vuoden alussa, joten en ole myöskään tarkastellut asioita mielestäni minkäänväristen silmälasien läpi. Pieniä eroavaisuuksia on joissain toimintakäytännöissä ja esimerkiksi lausuntopohjissa, mutta itse ohjaustyö on samaa. Verve oli opintojen kautta entuudestaan tuttu alan toimija. Minusta on hienoa, että juuri nämä kaksi vahvaa kuntoutusosaajaa yhdistyvät, Kati sanoo.

Kati toimii myös yhtenä eVerve-tuutoreista eli tarvittaessa neuvoo muita ohjausalustan käyttäjiä. Hän näkee erittäin hyväksi suunnaksi digitaalisten palveluiden kehittämisen ohjaustyöhön ja on hienoa, että tätäkin on voitu viedä eteenpäin yhdessä. 

- Yhdistymistä ja muutokseen sopeutumista edistää juuri yhteinen tekeminen. Me-ajattelu kehittyy siitä, että ollaan saman työn äärellä, Kati kiteyttää.

 

palvelumme

19.11.2018
Helsinki

Lakimies Teemu Kastula LähiTapiolasta ja korvauspäällikkö Teemu Lahtero Ifistä kertoivat 19.11. järjestetyssä koulutustilaisuudessa  Verven ja VKK:n henkilöstöll... more

22.10.2018
Lahti

Vakuutuskuntoutus VKK on ollut osa Verveä 1.5.2018 alkaen. Liikenne- ja tapaturmakuntoutuksesta vastaava palvelupäällikkö Susanna Finne, Verve Lahden lääkinnällis... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018