Janne Leinonen
Varusmies tarvitsee turvaverkkoa

Sotilastapaturmalaki uudistui vuoden alusta. Uuden lain myötä ammatillista kuntoutusta voidaan tarjota entistä useammalle palveluksessa vammautuneelle tai sairastuneelle.

Janne Leinonen
Varusmies tarvitsee turvaverkkoa

Sotilastapaturmalaki uudistui vuoden alussa. Valtiokonttori ja Puolustusvoimat järjestivät 14.6. turvaverkkopäivän, jossa kuultiin puheenvuoroja niin lainsäätäjän kuin varusmiehenkin näkökulmasta.

29.6.2017
Helsinki
TEKSTI Marjo Linnasalmi
KUVAT Juho Kuva

Valtiokonttori ja Puolustusvoimat järjestivät 14.6.2017 turvaverkkopäivän, jonka kimmokkeena oli vuoden alussa voimaan tullut laki sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamisesta. Uusi laki parantaa asevelvollisen turvaa, sillä se antaa laajemmat mahdollisuudet osallistua sairastuneen tai vammautuneen hoitoon. Näin myös ammatillinen kuntoutus nopeutuu.

Päivän aikana kuultiin puheenvuoroja niin lainsäätäjän kuin varusmiehenkin näkökulmasta.

Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper muistutti avajaissanoissaan, että hallitusohjelmassakin mainitaan työkyvyn ylläpito.

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Junttila totesi puheenvuorossaan, että uusi lainsäädäntö parantaa merkittävästi asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön tukiverkkoa. Hän kertoi, että tärkein uudistus on se, että nyt voidaan korvata paremmin niitä sairauksia ja vammoja, joita asepalvelus on syystä tai toisesta pahentanut.

Juuso Kurttila Varusmiesliitosta sanoi, että palvelukseen astuminen on monelle kulttuurisokki. Koulutus on kuitenkin tehokasta ja ohjeet ovat selkeät, joten alun hämmennys helpottaa pian. Varusmiehet toivovatkin samaa tehokkuutta niihin tilanteisiin, kun sairaus tai loukkaantuminen yllättää.

VKK vastaa varusmiesten ammatillisesta kuntoutuksesta

VKK ja Valtiokonttori ovat tehneet varusmiehiin liittyvää yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen sanoo, että on järkevää keskittää varusmiesten ammatillinen kuntoutus yhteen paikkaan. Näin kuntouttavalle taholle muodostuu vankka kokemus tietystä ryhmästä.

Valtiokonttoriin ilmoitetaan vajaa tuhat varusmiehen tapaturmaa tai sairautta vuodessa. Niistä vakavia on vain muutama.

– VKK on Valtiokonttorille korvaamaton apu. VKK auttaa siinä, että varusmiehille turvataan ansaintakyky tulevaisuudessa.

Leinosen mukaan huolenpitovelvollisuus on korostunut asevelvollisuuteen liittyvissä vammoissa, koska asevelvollisuus on Suomessa miehille pakollista. Sairastuneet ja loukkaantuneet saattavat kokea, että valtio aiheutti vamman. Silloin oletetaan myös, että kuntoutus toimii.

Apua tärkeässä taitekohdassa

Leinonen toteaa, että varusmiesaika on tärkeä taitekohta nuoren elämässä. Joillakin on jo opiskelupaikka tai työ, mutta moni vasta hakee suuntaa elämälle. Jos sitten käy niin, että varusmiesaikana sairastuu tai loukkaantuu vakavammin, nopea kuntoutus on ensiarvoisen tärkeää.

– Puoli vuotta on pitkä aika, jos mitään ei tapahdu. Ei ole hyvä, jos nuori passivoituu.

Uuden lain myötä ammatillista kuntoutusta voidaan tarjota entistä useammalle palveluksessa vammautuneelle tai sairastuneelle. Neuvonta ja ohjaus on nyt mahdollista myös lievissä tapauksissa, joissa korvauksia maksetaan vain rajatun ajan.

Leinonen mainitsee esimerkkinä varusmiehen urheiluvamman, joka pahenee palvelusaikana. Palveluksen jälkeen turvataan nopea ja vaikuttava lääketieteellinen hoito ja varmistetaan ammatillisen suunnitelman sopivuus.

Kuvassa: ylilääkäri Janne Leinonen, Valtiokonttori

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018