Varhain aloitettu kuntoutus tuottaa tulosta

Sotilastapaturmalainsäädäntö uudistui vuonna 2017. Ammatillista kuntoutusta voidaan tarjota entistä useammalle palveluksessa vammautuneelle tai sairastuneelle ja kuntoutukseen pääsy on aikaistunut.

Varhain aloitettu kuntoutus tuottaa tulosta

Sotilastapaturmalainsäädännön uudistuksen myötä ammatillista kuntoutusta voidaan tarjota entistä useammalle palveluksessa vammautuneelle tai sairastuneelle ja kuntoutukseen pääsy on aikaistunut.

8.10.2018
Helsinki
TEKSTI Sari Eskelinen
KUVAT Hannele Niiranen
Valtiokonttori järjesti 3.10.2018 Kehittyvä Turvaverkko -koulutustilaisuuden. Tapahtuman keskeinen tavoite oli koota yhteen eri sidosryhmien edustajia keskustelemaan vuonna 2017 voimaan tulleen Kriisinhallinta- ja sotilastapaturmalain toimivuudesta. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on ollut parantaa asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön tukiverkkoa. Turvaverkkoa tarvitaan, kun maanpuolustustehtävissä olevat henkilöt altistuvat vaaratilanteille. Turvaverkon tehtävänä on varmistaa erinomainen hoito ja sujuva palaaminen työelämään tai opintoihin. Mukana tilaisuudessa oli Puolustusvoimien, Puolustusministeriön, STM:n, Verven (Vakuutuskuntoutus VKK) ja eri sidosryhmien, kuten Kriisinhallintatehtävissä vammautuneet ry:n, Varusmiehenä vammautuneet ry:n ja puolustusvoimien henkilöstön eri etujärjestöjen edustajia.
 
Tilaisuudessa todettiin, että työ- ja toimintakyvyn palauttaminen on aina keskiössä, jos henkilö loukkaantuu tai sairastuu varusmiesaikana vakavasti. Tuolloin on otettava kaikki keinot käyttöön tukiverkostojen kanssa, jotta voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Hoidon ja kuntoutuksen sujuvuus on tällöin avainasemassa.  

Lakimuutoksen mukanaan tuoma tärkeä uudistus on ollut aiemman vamman tai sairauden tai vamman paheneman korvaamisen lievennys. Nyt voidaan paremmin korvata niitä sairauksia ja vammoja, joita asepalvelus on syystä tai toisesta pahentanut. Tähän uudistukseen liittyvään tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota ja Puolustusvoimilla on asiasta huolehtimisvelvoite varusmiespalveluksen aikana.

Riittävän aikaisin aloitettu kuntoutus tuottaa tulosta. Lakimuutos on varhaistanut ammatillisen kuntoutuksen aloittamista. Jos työkyvyttömyys kestää yli kaksi kuukautta, tulee kuntoutuksen tarve arvioida. Valtiokonttori vastaa ammatillisesta kuntoutuksesta ja käyttää palveluntuottajana Vakuutuskuntoutus VKK:ta. Uuden lain myötä ammatillista kuntoutusta on voitu tarjota entistä useammalle palveluksessa vammautuneelle tai sairastuneelle. Neuvonta ja ohjaus on nyt mahdollista myös lievissä tapauksissa, joissa korvauksia maksetaan vain rajatun ajan.

​Tilaisuudessa todettiin, että tietoisuus lakimuutoksen hyödyistä on lisääntynyt. Valtiokonttori ja Puolustusvoimat tekevät koko ajan yhteistyötä niin varusmiesten kuin kantahenkilöstönkin kohdalla. Tiedottamista on lisätty esimerkiksi tapaturmailmoituksen tekemisestä ajoissa, jotta korvauskäsittely saadaan liikkeelle ja mahdollinen kuntoutus aloitettua riittävän varhain. Yhteistyötä ja tietoisuuden lisäämistä tarvitaan edelleen. Esimerkiksi tiedon jakaminen ammatillisesta kuntoutuksesta nähdään tärkeänä, jotta turvaverkko toimisi joustavasti ja kuntoutus olisi oikea-aikaista. 
VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018