Jari Järvinen
Valonpilkahduksia työllisyysnäkymissä

Työmarkkinoilla on pitkän pimeän ajan jälkeen havaittavissa piristymistä. Imua riittää eritoten kasvukeskuksiin ja asiantuntijatehtäviin.

Jari Järvinen
Valonpilkahduksia työllisyysnäkymissä

Talous elpyy ja työllisyystilanne paranee. Työmarkkinatietoa analysoivan Foredata Oy:n toimitusjohtaja Jari Järvinen muistuttaa, että pelkkiä työpaikkailmoituksia seuraamalla työnhaku jää yhden kortin varaan.

6.6.2017
Sastamala
TEKSTI Ari Rytsy
KUVAT Harri Joensuu

Talous elpyy ja sen myötä myös työllisyystilanne paranee. Työmarkkinatietoa keräävän ja analysoivan Foredata Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jari Järvinen kuitenkin korostaa, että työmarkkinoiden ongelmana ei ole ollut avautuvien työpaikkojen puute, vaan työnhakijoiden kasvanut määrä.

– Työ- ja elinkeinoministeriöltä löytyy tästä dataa yli kymmeneltä vuodelta. Avautuvien työpaikkojen määrä on vaihdellut tuona aikana melko vähän. Muutosta on kuitenkin tapahtunut siinä, mihin työpaikat avautuvat, hän toteaa.

Työmarkkinoiden trendiksi on muodostunut työpaikkojen siirtyminen suorittavasta työstä kasvukeskusten asiantuntijatehtäviin. Suuntaus näkyy pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisenä haja-asutusalueiden heikosti koulutetun väestön parissa. Toisaalta esimerkiksi Lapissa, jota on Itä-Suomen ohella totuttu pitämään pitkäaikaistyöttömyyden kehtona, kausivaihtelut heiluttavat merkittävästi paikallista työllisyystilannetta. Yllättäen myös Kainuussa työpaikkojen määrä on kasvussa.

– Uusimaa jyrää edelleen työmarkkinoilla kautta linjan. Jos sieltä haluaa nostaa jotain esiin, niin työpaikkoja on runsaasti esimerkiksi rakennusalalla. Soteen liittyvien ammattien, kuten lääkärien ja sairaanhoitajien, työllistymisnäkymät ovat myös varsin hyvät, arvioi Järvinen.

Huippuosaajille kysyntää joka alalla

IT-sektorin voimakas kansainvälistyminen on vauhdittanut alan uusien työpaikkojen määrän kasvua. Peruskoodaajien sijaan yritykset ovat nyt kiinnostuneita huippuosaajista. Tilanne on vastaava rakennusalalla, missä muun muassa siltarakentamiseen erikoistuneille insinööreille on paljon kysyntää.

– Tilanne on sama vähän joka alalla. Jos osaat jotain todella hyvin, sinulle riittää töitä. Jos osaat vain perusasiat, niin työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa, sanoo Järvinen.

Yksittäisen työnhakijan kohdalla ongelmana on usein kilpailun koveneminen. Kun samaa työpaikkaa tavoittelee sata muuta hakijaa, tilanne voi muuttua epätoivoiseksi. Työnhakijan on erotuttava muista hakijoista muilla keinoilla kuin pelkällä tutkinnolla.

– Niin kliseiseltä kuin se kuulostaa, työnantajat etsivät edelleen hyviä tyyppejä. Pelkkä tutkinto ja CV eivät riitä. Toki niidenkin täytyy olla kunnossa, jotta pääsee edes hakemaan kyseistä työpaikkaa, Järvinen toteaa.

Piilotyöpaikkojen perässä kannattaa juosta

Ainoastaan työpaikkailmoituksia seuraamalla työnhakija jättää työllistymisensä yhden kortin varaan. Järvinen muistuttaa, että kaikki työpaikat eivät ikinä päädy julkiseen hakuun asti. Tämä ei silti tarkoita, etteikö rekrytointitarvetta olisi olemassa.

– Esimerkiksi Foredata on pieni yritys, jolla ei ole omaa henkilöstöosastoa. Jos tarvitsemme tietynlaista osaajaa, etsimme sellaista ensimmäiseksi omasta ja tuttujen lähipiiristä.

Järvinen rohkaisee työnhakijoita ottamaan suoraan yhteyttä potentiaalisiin työnantajiin. Tätä ennen on kuitenkin syytä kartoittaa oma osaamisensa ja muodostaa jonkinlainen käsitys omasta työmarkkinatilanteesta. Apuna voi käyttää esimerkiksi maksutonta ammatti-, tutkinto- ja aluekohtaista työmarkkinatietoa tarjoavaa ForeAmmatti.fi verkkopalvelua.

– Työnhaun lähestymiskulmana kannattaa käyttää sitä, miten työnhakijan osaaminen auttaa työnantajaa saavuttamaan omat tavoitteensa. Tällainen oman lokeronsa löytäminen on haastavaa, mutta sillä tavalla monet työpaikat löytyvät, Järvinen kannustaa.

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018