Uusia keinoja työhönpaluun tueksi

Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeessa löydettiin uusia keinoja korkeakoulutettujen mielenterveyskuntoutujien töihin paluulle.

Uusia keinoja työhönpaluun tueksi

Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeessa löydettiin uusia keinoja korkeakoulutettujen mielenterveyskuntoutujien töihin paluulle.

27.2.2018
Helsinki
TEKSTI Verna Julkunen
KUVAT Juho Kuva

Mielenterveyssyyt ajavat monen työikäisen työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa. Noin 40 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty henkilöille, joiden ensisijainen diagnoosi on mielenterveyden sairaus tai häiriö.

Mielenterveyskuntoutujan työhön palaaminen onnistuu parhaiten, jos sairauden hoito on aloitettu riittävän aikaisin, se on asianmukaista ja yhteydenpito työpaikalle toimii sairausloman aikana. Tämä vaatii työterveyshuollolta ja esimieheltä aktiivisuutta.

– Jo kolmen kuukauden mittaisen sairausloman aikana töihin paluuta täytyy suunnitella ja sen tulee olla koko ajan mielessä, kertoo kuntoutuksen kehityspäällikkö Merja Valle Varmasta. 

 

Työkokeilun haasteet

Jos kuntoutuja palaa vanhaan työpaikkaansa työkokeilun avulla, kaikki työtä keventävät keinot tulee ottaa käyttöön, jotta paluu onnistuu. Haasteena voi olla, että työpaikalla ei aina ymmärretä, että joskus työtehtäviä voidaan joutua muuttamaan pitkäksi aikaa tai jopa pysyvästi. Työkokeilujakso on tyypillisesti 3–6 kuukautta kestoltaan, ja se ei ole kaikille riittävän pitkä aika varsinkin, jos henkilö on ollut jo pitkään pois työstä ja jo määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä.   

– Mielenterveyskuntoutujan muisti ja kognitiiviset kyvyt eivät palaudu hetkessä. Myös itsetunto on usein heikko. Kaikilla työpaikoilla ei tätä välttämättä ymmärretä, Valle kertoo.

 

Ponnahduslauta korkeakoulutetuille

Varma oli mukana Ponnahduslauta takaisin työelämään-verkostohankkeessa, jossa etsittiin uusia malleja työkokeilun toteuttamiseen. Varman lisäksi mukana oli Ilmarinen sekä Orton Pro työhönvalmennuksen toteuttajana. 

 Hankkeen kohderyhmänä olivat korkeasti koulutetut mielenterveyskuntoutujat, jotka olivat työskennelleet asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Juuri tämän kohderyhmän kohdalla oli kokemus, ettei nykyisillä työkokeilun käytänteillä saavuteta toivottua lopputulosta. 

Hankkeeseen osallistuneet kuntoutujat olivat olleet pitkään määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, ja monien kohdalla eläke oli muuttumassa pysyväksi. Suurimmalla osalla ei ollut voimassa olevaa työsuhdetta.

Töitä etsittiin työmarkkinoilta, uudelleenkoulutus ei ollut vaihtoehtona. Osallistujilla oli korkea-asteen koulutus ja paljon kokemusta asiantuntijatyöstä.

 

Pidempi työkokeilu ja sitoutuneisuus onnistumisen avaimina

Noin puolet hankkeeseen osallistuneista kuntoutujista palasi työelämään. Onnistumisen avaimina oli kuntoutujan sitoutuminen ja halu palata työelämään. Tärkeätä oli myös työnantajan ennakkoluuloton suhtautuminen ja halu saada kuntoutujan osaaminen käyttöön. Lisäksi työvalmentajien vahva panos oli tärkeä sekä hoitotahon mukanaolo prosessissa. Työkokeilujaksot olivat hankkeessa paljon totutusta pidempiä, jopa yli vuoden mittaisia.  Myös työtuntien määrä aloitettiin pienemmästä kuin työkokeiluissa yleensä.

Hankkeen kautta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää erityisesti niihin, jotka ovat jo työeläkeputkessa. He voisivat hyötyä puolta vuotta pidemmästä työkokeilusta.

– Myös muiden kuin hankkeeseen osallistuneiden työeläkeyhtiöiden kanssa on jo keskusteltu asiasta, kertoo Merja Valle.

 

 

palvelumme

13.9.2018
Tampere

Kahden toimijan yhdistyminen tarkoittaa käytännössä isoa työtä eri sektoreilla. On yhdisteltävä esimerkiksi järjestelmiä, toimintatapoja, prosesseja ja työryhmiä.... more

korean comwel
6.9.2018
Helsinki

Korea Workers' Compensation & Welfare Servicen (Comwel) kuntoutusjohtaja Tae Jin Mun ja hallintojohtaja Kwan seog Kim kävivät tutustumassa ammatilliseen ja toimintakykykuntoutukseen VKK:ssa 6... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018