Satu Maijala
Työkokeilusta tulosta yhteistyöllä

Työkokeilu on työnantajalle keino löytää hyvä työntekijä. Kokeilujaksosta saadaan paras tulos työkokeilijan, työnantajan ja kuntoutussuunnittelijan yhteistyöllä.

Satu Maijala
Työkokeilusta tulosta yhteistyöllä

Työkokeilu on työnantajalle keino löytää hyvä työntekijä. Kokeilujaksosta saadaan paras tulos työkokeilijan, työnantajan ja kuntoutussuunnittelijan yhteistyöllä.

6.6.2017
Helsinki
TEKSTI Timo Hämäläinen
KUVAT Juho Kuva

Työkokeilu kestää yleensä kolme, korkeintaan kuusi kuukautta. Jakso on työnantajalle maksuton, eikä sido työnantajaa. Osapuolet voivat halutessaan keskeyttää työkokeilun.

– Kynnys työkokeilijan ottamiseen on haluttu tehdä mahdollisimman matalaksi. Työkokeilun aikana työnantaja pääsee näkemään, kuinka hyvin kaavailtu työnkuva sopii työkokeilijalle, ja kuinka hän pärjää työssä, Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kuntoutussuunnittelija Satu Maijala sanoo.

Maijalan mukaan työkokeilupaikka pyritään löytämään yksilöllisesti kartoittamalla työkokeilijan ominaisuuksia, kuten osaamista, haluja ja kiinnostuksen kohteita.

– Kun työkokeilijalle etsitään työpaikkaa, otetaan huomioon hänen terveydelliset rajoitteensa. Sopiva työnkuva riippuu paljon myös hakijan senhetkisistä valmiuksista sekä terveydentilan pitkäaikaisesta ennusteesta.

Tukea kaikissa tilanteissa

Kuntoutuja ja kuntoutussuunnittelija etsivät sopivia työnantajia yhdessä ja kumpikin tahollaan. Myös työnantajat, joilla on kokemusta yhteistyöstä VKK:n kanssa, ilmoittavat aika-ajoin tarjolla olevista töistä.

– Usein kuntoutuja käy itsenäisesti tai minun kanssani tapaamassa työnantajaa. Pohdimme yhdessä sopivaa työnkuvaa ja keskustelemme mahdollisuuksista työkokeiluun. Hyvässä tapauksessa työnantajan ja työkokeiluun hakevan intressit ovat yhteneviä, ja työkokeilusta voidaan sopia, Maijala toteaa

VKK:n kuntoutussuunnittelijat ovat kokeilun aikana valmiina tukemaan työkokeilijaa ja työnantajaa sekä vastaamaan kaikkiin esille nouseviin kysymyksiin.

– Seuraamme, miten työkokeilu sujuu, miten työkokeilija on päässyt kiinni työnkuvaan ja millaista lisäosaamista hän mahdollisesti kaipaa. Annamme tarvittaessa lisätukea.

Jos työkokeilu sujuu hyvin ja kumpikin osapuoli on siihen tyytyväinen, pohditaan yhdessä, voisiko yritys saada työkokeilijasta sopivan työntekijän. Työkokeilijan taitoja voidaan tarpeen mukaan parantaa koulutuksella. Yhtenä vaihtoehtona on oppisopimuskoulutus.

– Oppisopimuskoulutus räätälöidään työtehtävän mukaisesti. Sen avulla työnantaja saa koulutetun työntekijän, jonka osaaminen vastaa yrityksen tarpeita. VKK:n taustalla oleva vakuutuslaitos osallistuu palkkakustannusten korvaamiseen.

Jos työkokeilu vastoin odotuksia ei sujukaan hyvin, selviävät tilanteet Maijalan mukaan yleensä keskustelemalla.

– Ristiriitatilanteita tulee eteen erittäin harvoin. Jos näin käy, syynä voi olla väärinkäsitys. Yleensä ongelmiin pystytään vaikuttamaan.

Oppia myös työnantajalle

Koska työkokeiluun hakevilla on erilaisia rajoitteita, voi työnantajilla olla heidän työkykyään kohtaan ennakkoluuloja. Maijalan mukaan työkokeilijoilla on kuitenkin paljon vahvuuksia, eivätkä he kuormita työnantajaa kohtuuttoman paljoa. Työnantajat suhtautuvat työkokeiluun  pääsääntöisesti myönteisesti.

– Asiakkaillamme on yleensä aikaisempaa osaamista ja elämänkokemusta, jota yritys voi käyttää hyväksi. Työnkuvaa pitää vain muokata rajoitteiden mukaisesti. Paljon riippuu työkokeilijan persoonasta, yksilöllisistä vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista.

Maijala ottaa esimerkiksi ihmisläheistä työtä tekevät sairaan- ja lähihoitajat. Heiltä löytyy empatiaa ja joustavuutta, joista on hyötyä vaikkapa asiakaspalvelu- ja myyntitöissä. Sairaanhoitaja voisi menestyä loistavasti esimerkiksi lääkärikeskuksen vastaanotossa.

– Työkokeilu on prosessi, josta työnantajakin voi oppia ja saada samalla tietoa, kuinka oman henkilöstön työssä jaksamista voidaan parantaa. Työeläkekuntoutuksen tarjoamat keinot tulevat tutuiksi. Tämä voi olla arvokasta varsinkin pienissä yrityksissä, joissa ei välttämättä ole omaa henkilöstöhallintoa, Maijala toteaa.

Työntekijä löytyy avoimin kortein

Auton varaosia maahantuova Atoy Group on rekrytoinut työkokeilun avulla uusia työntekijöitä varasto-, kuljetus- ja varaosamyyjän tehtäviin.

– Työkokeilu on sekä meille että työnhakijalle erinomainen ratkaisu. Koska työkokeilu on työnantajalle maksuton, työssä ei tarvitse heti tavoitella täysiä tehoja. Voimme rauhassa puolin ja toisin katsoa, kuinka työnkuva kokeilijalle sopii, varastopäällikkö Juha Stenman toteaa.

Yhtiö on saanut työkokeilun kautta muutaman työntekijän vakituiseen työsuhteeseen. Jotkut ovat vain kokeilleet työtä, mutta jos kaikki on mennyt hyvin, työnhakija on jatkanut työtehtävässään oppisopimuksella.

– Aina oppisopimukseen ei ole edetty, mutta se on ymmärrettävää. Harvoin muillakaan rekrytoinnin keinoilla saadaan työnhakijoita palkattua sataprosenttisella varmuudella.

Stenmanin mukaan asenne on lopulta kaiken a ja o. Ammattitaidon voi oppia, mutta asennetta ei.

Selkeät sävelet

Stenman on kokenut työkokeilun järjestelyn yksinkertaisena ja helppona.  Sopimus on selkeä, niin että työnantaja ja työkokeilija tietävät kumpikin, mitä sopimukseen kuluu.

– Tässä ei ole sellaista byrokratiaa ja jäykkyyttä kuin eräissä muissa järjestelmissä.  Sopimus meidän ja työkokeilijan välillä tehdään netistä avautuvan linkin kautta. Asiakirjan täyttämiseen menee viitisen minuuttia.

Stenman kehuu VKK:n  nopeaa palvelukykyä. Parhaimmillaan työkokeiluun haluava henkilö on ottanut yhteyden heti seuraavana päivänä siitä, kun Atoy Groupista on kerrottu työntekijän tarpeesta.

Avoimesti asioista

Stenmanin mukaan yhteistyö VKK:n kanssa on sujunut erinomaisesti. Kanssakäyminen on helppoa.

– Saamme hoidettua kaikki asiat VKK:n meille nimeämän yhteyshenkilön kanssa. Jos tarvitsemme tukea tai tietoa, saamme yhteyden nopeasti.

Ennen työkokeilijan ottamista Stenman kaipaa tietoa henkilön työhistoriasta: minkä takia edellinen työ loppui, miksi henkilö vaihtaa alaa, miten terveydellinen rajoite vaikuttaa työntekoon.

– Pidän siitä, että näissä asioissa ollaan avoimia. Kerrotaan puolin ja toisin, mistä on kyse. Voimme myös kysyä suoraan työkokeilijalta, uskooko hän kykenevänsä tarjolla olevaan hommaan.

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018