Korean Comwel
Kansainvälistä kuntoutuksen benchmarkausta

Etelä-Korean Comwelin edustajat kävivät VKK:ssa tutustumassa tapaturmavakuutuksesta korvattavaan kuntoutukseen. Samalla pääsimme vaihtamaan ajatuksia kuntoutuksen kansainvälisistä trendeistä. 

Korean Comwel
Kansainvälistä kuntoutuksen benchmarkausta

Etelä-Korean Comwelin edustajat kävivät VKK:ssa tutustumassa tapaturmavakuutuksesta korvattavaan kuntoutukseen. Samalla pääsimme vaihtamaan ajatuksia kuntoutuksen kansainvälisistä trendeistä. 

6.9.2018
Helsinki
TEKSTI Sari Eskelinen
KUVAT Sari Eskelinen

Korea Workers' Compensation & Welfare Servicen (Comwel) kuntoutusjohtaja Tae Jin Mun ja hallintojohtaja Kwan seog Kim kävivät tutustumassa ammatilliseen ja toimintakykykuntoutukseen VKK:ssa 6.9.2018. Comwel on Etelä-Korean työministeriön alaisuudessa toimiva laitos, joka vastaa mm. työhyvinvoinnista ja ammatillisesta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Vieraat olivat kiinnostuneita ennen kaikkea tapaturmavakuutuksesta korvattavasta kuntoutuksesta, sillä Comwel toteuttaa Etelä-Koreassa kuntoutuspalveluita nimenomaan työtapaturmien jälkeen. 

Comwelin edustajille kerrottiin lyhyesti Suomen kuntoutusjärjestelmästä vakuutuskuntoutuksen näkukökulmasta ja esiteltiin tapaturmavakuutuksesta korvattavaan kuntoutukseen liittyviä tilastoja, lainsäädäntöä ja etuisuuksia. Lisäksi kerrottiin VKK:n ja Verven palveluvalikoiman kautta kuntoutuksen käytännön keinoista. Osa etuisuuksista ja keinoista ovat Etelä-Koreassa samoja kuin Suomessakin. Esimerkiksi työpaikalle vietävät apuvälineet, työkokeilu, yritystuki ja uudelleenkoulutus ovat mukana keinovalikoimassa. Kuntoutujien osallistamista pidetään tärkeänä. Eroavaisuutena on puolestaan se, että asunnonmuutostöitä tai sopeutumisvalmennusta perheenjäsenille ei korvata kuntoutuksena Etelä-Koreassa, mutta ammatillisessa kuntoutuksessa työkokeilutyönantajia voidaan tukea taloudellisesti jonkin aikaa. Kuntoutuksen yleinen trendi on Etelä-Koreassakin laitoskuntoutuksesta avokuntoutuksen suuntaan. 

Etelä-Koreassa ammatillinen kuntoutus painottuu kuntoutujan omaan työpaikkaan ja sinne paluuseen. Myös Suomessa paluu entiseen työhön tai työpaikkaan on aina ensisijaista. Etelä-Koreassa työnantajalle on lainsäädännöllä asetettu työhönpaluun tukemiseen liittyviä velvollisuuksia, joiden laiminlyönnistä aiheutuu seuraamusmaksuja. Kun lääkäri tekee diagnoosin, joka oikeuttaa kuntoutukseen, tulee työpaikan laatia työhönpaluusuunnitelma. Tämän jälkeen Comwelin case managerit arvioivat työhönpaluusuunnitelmaa, auttavat sen tarkentamisessa ja tukevat työpaikalla sen toteutumista. Lopullisen päätöksen työssä jatkamisesta tekee lääkäri 3 kuukautta ennen kuntoutuksen päättymistä. Jos kuntoutuja siirtyy uuteen työpaikkaan, niin hänelle voidaan tarjota koulutusta, jonka Comwel järjestää.

Comwelilla työskentelee 160 case manageria 56 paikkakunnalla. Heidän koulutustaustanaan on useimmiten sosiaalityöntekijän koulutus, jonka lisäksi ohjaustyöhön pääsy edellyttää vuoden pituista erikoistumiskoulutusta yliopistossa. Comwelilla on lisäksi 10 sairaalaa. 

Kuvassa: hallintojohtaja Kwan seog Kim, asiakkuusjohtaja Juha Mikkola ja kuntoutusjohtaja Tae Jin Mun

palvelumme

19.11.2018
Helsinki

Lakimies Teemu Kastula LähiTapiolasta ja korvauspäällikkö Teemu Lahtero Ifistä kertoivat 19.11. järjestetyssä koulutustilaisuudessa  Verven ja VKK:n henkilöstöll... more

22.10.2018
Lahti

Vakuutuskuntoutus VKK on ollut osa Verveä 1.5.2018 alkaen. Liikenne- ja tapaturmakuntoutuksesta vastaava palvelupäällikkö Susanna Finne, Verve Lahden lääkinnällis... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018