Asiakastyytyväisyys kohentunut huomattavasti

Tutkimme VKK:n asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä ja kehitys vuoden takaisiin tuloksiin on ollut huikea.

Asiakastyytyväisyys kohentunut huomattavasti

Tutkimme VKK:n asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä ja kehitys vuoden takaisiin tuloksiin on ollut huikea. NPS-tuloksemme (Net Promoter Score) oli 53.

13.6.2017

Toteutimme viime vuoden tapaan huhti-toukokuussa asiakaskokemus- ja tyytyväisyyskyselyn kaikille työeläkekuntoutuksen ja vahinkovakuutuksen parissa toimiville yhteistyökumppaneillemme. Kyselyn tavoitteena on seurata, kuinka olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin ja kehittämään toimintaamme. Tämän vuoksi kyselyllä on haettu taas NPS-lukemamme, joka on vertailukelpoinen vuoden takaiseen tulokseen. NPS (Net Promoter Score) mittaa sitä, kuinka todennäköisesti palveluamme suositeltaisiin kollegoille. Vuoden aikana kehitys on ollut erittäin positiivista!

NPS-tuloksemme oli nyt 53, kun se keväällä 2016 tehdyssä kyselyssä oli 35. Halukkuus suositella palveluamme oli siis parantunut huomattavasti ja näyttää siltä, että vuoden aikana tehdyt muutokset näkyvät selvästi parempana palveluna asiakkaillemme. Kyselyn perusteella (n=77) meitä todennäköisesti suosittelisi 55 % (46 %) vastaajista, 43 % (43 %) on asiassa neutraaleja ja 2% (11 %) ei todennäköisesti suosittelisi. NPS:n vaihteluväli on -100 - +100, joten voimme pitää tulosta erittäin hyvänä.

Palveluamme koskeva palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme vastaamaan odotuksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tulemme jatkossakin kysymään asiakkaidemme palautetta, kehittämään toimintaamme ja seuraamaan kehitystä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

NPS

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018