Sirpa Reijonen
Ammatillinen kuntoutus turvaa pidemmät työurat

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, jonka piiriin kuuluu yli 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Vuodesta 2016 lähtien Keva on tehnyt yhteistyötä VKK:n kanssa ammatillisen kuntoutuksen ohjauksessa.

Sirpa Reijonen
Ammatillinen kuntoutus turvaa pidemmät työurat

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, jonka piiriin kuuluu yli 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Vuodesta 2016 lähtien Keva on tehnyt yhteistyötä VKK:n kanssa ammatillisen kuntoutuksen ohjauksessa.

8.12.2017
Helsinki
TEKSTI Ari Rytsy
KUVAT Juho Kuva

Kevan ja muiden työeläkevakuuttajien järjestämällä ja kustantamalla ammatillisella kuntoutuksella ehkäistään työkyvyttömyyttä sekä edistetään työelämässä pysymisen mahdollisuuksia tilanteessa, missä työntekijän terveydentila on este entisessä työssä jatkamiselle.

Kuntoutuksen keskeisiä elementtejä ovat kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma, joka perustuu kuntoutujan kokonaistilanteeseen. Suunnitelma laaditaan yleensä työnantajan, työterveyshuollon ja kuntoutettavan työntekijän yhteistyönä. Jos se ei onnistu, otetaan mukaan ulkopuolinen palveluntuottaja.

Luottoa VKK:n osaamiseen

Kevan kuntoutuksessa ollaan tyytyväisiä VKK:n kanssa tehtävään yhteistyöhön. Asiointi on ollut helppoa ja mutkatonta. Yhteydenpito on toiminut molemmin puolin.

– VKK:sta on osattu ottaa yhteyttä myös meihin päin tarpeen vaatiessa. Jokaista asiaa ei kuitenkaan ole lähdetty varmistamaan, mikä on keskeistä palveluntuottajiin perustuvassa työeläkekuntoutuksen toimintamallissa. Keva antaa raamit ja palveluntuottajat toimivat itsenäisesti niiden puitteissa, sanoo Kevan kuntoutuspäällikkö Sirpa Reijonen.

Hän korostaa, että kuntoutustoiminnan päätavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työssä jatkaminen. Eri vaihtoehtojen kartoittamisessa ja kuntoutussuunnitelman laatimisessa tarvitaan tietoa työelämästä, mutta myös kuntoutujaa tukevaa työotetta. Näiltä osin VKK on onnistunut täyttämään Kevan asettamat odotukset.

– Suunnitelmien tekeminen on onnistunut nopeasti, mutta silti jokaisen kuntoutujan tilanteeseen on perehdytty huolellisesti. Kuntoutujia on tuettu prosessin aikana, mutta vastuuta on jätetty myös kuntoutujalle itselleen, Reijonen kiittelee.

Työelämän murros korostaa palveluntuottajien roolia

Keva järjestää kerran vuodessa palveluntuottajilleen yhteisen koulutuspäivän, jonka aikana eri organisaatioiden kuntoutusasiantuntijat pääsevät tapaamaan toisiaan kasvotusten. Reijosen mielestä koulutustilaisuudet ovat parantaneet yhteistyötä sekä lisänneet luontaista yhteydenpitoa. Tämä on tärkeää, sillä palveluntuottajien hyödyntäminen ammatillisessa kuntoutuksessa on kasvussa.

Vuonna 2015 astui voimaan lakimuutos, jonka mukaan työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä on annettava ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen ilman hakemusta, jos kuntoutuksen edellytykset täyttyvät. Osin tästä syystä ennakkopäätöksen saaneiden joukossa on aikaisempaa enemmän niitä, joilla ei ole kuntoutussuunnitelmaa. Tämä lisää ohjauksen ja palveluntuottajien käytön tarvetta.

Työelämän murros haastaa myös työnantajia. Muutoksen kourissa olevan organisaation on vaikea hahmottaa tulevaa osaamistarvetta ja yksilön tarpeeseen sopivia kuntoutumisvaihtoehtoja.

– Tilanteiden nopea muuttuminen nykyisessä työelämässä tekee ennakoinnista entistä vaikeampaa. Ammatillisessa kuntoutuksessa tarvitaan VKK:n kaltaisia kumppaneita, joilla on tietämys eri aloista ja ammateista sekä paikallisista työmarkkinoista ja työllistymisen edellytyksistä, kiteyttää Reijonen.

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018