ammatillisen koulutuksen uudistus
Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillista koulutusta uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

ammatillisen koulutuksen uudistus
Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisen koulutuksen uudistus astuu voimaan 1.1.2018. Koulutusreformi tehdään, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa: ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

27.10.2017
Helsinki
TEKSTI Verna Julkunen

Ammatillisen koulutuksen uudistus astuu voimaan 1.1.2018. Koulutusreformi tehdään, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa: ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

Reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.

Vähemmän tutkintoja, enemmän valinnaisuutta

Ammatillisten tutkintojen määrä laskee 351 tutkinnosta 164, mutta samalla tutkinnoista tulee entiseen verrattuna laaja-alaisempia.

Opiskelijan kannalta tämä merkitsee lisääntynyttä valinnaisuutta ja sitä, että erikoistutaan tutkinnon sisällä. Kukin opiskelija opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä ole osaamista. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Jatkossa jokainen opiskelija myös etenee opinnoissaan omaan tahtiinsa, kun nykyään peruskoulutuksessa kaikki opiskelevat kolme vuotta. Valmistua voi siis nopeastikin.  

Työelämän kannalta uudistus tarkoittaa, että uusiin osaamistarpeisiin vastataan nimenomaan tutkinnon sisältöä muuttamalla eikä luomalla uusi tutkinto. Lisäksi työelämässä tarvittavien perustaitojen vahvistamiseksi kaikkiin perustutkintoihin kuuluu yhteiset tutkinnon osat. Työpaikalla oppimisen muotoja ovat jatkossa oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus.

Enemmän oppimista työpaikalla

Ammatilliseen koulutukseen voi jatkossa hakeutua joustavasti läpi vuoden, mutta koulunsa päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville säilyy yhteishaku.

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa opitaan entistä enemmän työpaikoilla, mikä madaltaa kynnystä työllistyä. Myös ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla, ja ammatillisen osaamisen arvioinnissa on opettajan lisäksi mukana työelämän edustaja. Kaikki osaaminen osoitetaan näytöissä.

 

Kuntoutujan koulutusvaihtoehdot 2017

VKK järjestää 1.11.2017 Kuntoutujan koulutusvaihtoehdot -koulutuksen, jossa kerrotaan ammatillisen koulutuksen reformista tarkemmin. Koulutus pidetään Pääpostin auditoriossa Helsingissä.

Koulutuksen ohjelma  ja ilmoittautuminen löytyvät linkkien takaa.

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018