Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Yrkesinriktad rehabilitering

 

Yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen

Vi erbjuder en helhetsbetonad och komplett service, vilken innehåller allt från bedömning av rehabiliteringsbehovet till att klienten kan placera sig i ett nytt arbete. Det är också möjligt att köpa enskilda handlednings- och bedömningstjänster som avser yrkesinriktad rehabilitering ur vårt serviceutbud. Vår rehabiliteringstjänst produceras av en rehabiliteringsplanerare, som vid behov multiprofessionellt utnyttjar FBR:s breda kompetens om yrkesinriktad rehabilitering, yrkesvals- och karriärsplanering, bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering som avser funktionsförmågan. Vår rehabiliteringstjänst innehåller också nödvändigt nätverksarbete för att uppnå rehabiliteringsmålen.

Vi verkar och producerar rehabiliteringstjänster i hela Finland på 11 verksamhetsorter. Tjänsterna produceras i allmänhet av vår personal vid det verksamhetsställe som finns närmast rehabiliteringsklienten. Våra rehabiliteringsplanerare reser också och besöker klienterna i deras egen miljö; på arbetsplatser, vid läroinrättningar och t.ex. på vård- och rehabiliteringsmöten.

Närmare information om vad våra tjänster innehåller finns i FBR:s och trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagens gemensamma webbtjänst VEIKKO (https://veikko.vkk.fi). Tjänsterna beställs och kontakten under den tid tjänsten genomförs sker via webbtjänsten. Om ert försäkringsbolag inte hör till VEIKKO-webbtjänsten, kan ni kontakta vår servicechef. 

Närmare upplysningar om yrkesinriktade rehabiliteringstjänster:

Servicechef Susanna Finne tfn 044 700 2046

 

Yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för arbetspensionsanstalterna

Vi erbjuder en helhetsbetonad och komplett service, vilken innehåller allt från enskilda handledningssamtal till stödjandet av en plan för återgången till arbetet. Vår rehabiliteringstjänst produceras av en rehabiliteringsplanerare, som vid behov multiprofessionellt utnyttjar FBR:s breda kompetens om yrkesinriktad rehabilitering, yrkesvals- och karriärsplanering, bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering som avser funktionsförmågan. Vår rehabiliteringstjänst innehåller också nödvändigt nätverksarbete för att uppnå rehabiliteringsmålen.

Vi verkar och producerar rehabiliteringstjänster i hela Finland på 11 verksamhetsorter. Rehabiliteringsplaneringen och handledningen sker vid det verksamhetsställe som ligger närmast klienten. Våra rehabiliteringsplanerare reser också och besöker klienterna i deras egen miljö; på arbetsplatser, vid läroinrättningar och t.ex. på vård- och rehabiliteringsmöten.

Närmare information om var våra tjänster innehåller finns i  KuntoutuNET-webbtjänst(https://www.kuntoutu.net). Tjänsterna beställs och kontakten under den tid tjänsten genomförs sker via webbtjänsten. Om ni inte har tillgång till KuntoutuNet-systemet, kan ni vara i kontakt med vår servicechef i frågor som gäller våra tjänster.

Närmare upplysningar om yrkesinriktade rehabiliteringstjänster:

Servicechef Riitta Erämaa 044 700 2016

 

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017