Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan

 

Vi har specialkompetens om rehabiliterings- och ersättningssystemen, utifrån vilken vi producerar bedömnings-, planerings- och handledningstjänster för yrkesinriktad rehabilitering för trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagen och deras kunder. Vårt arbete inleds med ett uppdrag från försäkringsbolaget. Vi verkar inom hela Finland. Vårt mål är att en bestående handikappad person ska få nödvändiga rehabiliterings- och stödtjänster för att kunna leva ett så smidigt och självständigt liv som möjligt. Vi ger våra uppdragsgivare behövlig information för att kunna fatta ersättningsbesluten. Försäkringsbolaget betalar kostnaderna för rehabiliteringen; våra tjänster är avgiftsfria för rehabiliteringsklienten. 

Vi erbjuder en helhetsbetonad och komplett service, vilken omfattar bedömning av rehabiliteringsbehovet och ersättningen av den ända fram till att rehabiliteringsklientens stödtjänster har kunnat ordnas. Vi kartlägger rehabiliteringsklientens funktionsförmåga och livssituation samt behovet av tjänster och utreder vilka metoder som kan användas för att stöda funktionsförmågan. Vi erbjuder också handledning och bedömning av rehabilitering som avser funktionsförmågan i enskilda fall, t.ex. bedömningen av behovet av ett visst hjälpmedel och ersättningen av det.

Våra rehabiliteringstjänster produceras i nära samarbete med rehabiliteringsklienten och de anhöriga samt med försäkringsbolaget, hälso- och sjukvården, socialväsendet och dem som producerar medicinska rehabiliteringstjänster. Våra rehabiliteringsklienter reser och besöker klienter samt representanter för hälso- och sjukvården och socialväsendet bland annat på vård- och rehabiliteringsmöten. Rehabiliteringsklienten stöds också av vårt breda samarbetsnätverk av sakkunniga, som bl.a. består av sakkunnigläkare samt experter på proteser och byggteknik.

Närmare information om vad våra tjänster innehåller finns i FBR:s och trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagens gemensamma webbtjänst VEIKKO (https://veikko.vkk.fi). Beställning av tjänster och kontakten under det att tjänsten genomförs sker via webbtjänsten. Om ditt försäkringsbolag inte hör till webbtjänsten VEIKKO, kan du kontakta vår servicechef  i alla ärenden som berör rehabilitering som avser funktionsförmågan:

Rehabilitationsplanerare Juha-Matti Pesonen tfn 044 700 2050

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017