Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Våra tjänster
Försäkringsbranschens Rehabilitering (FBR) är en stark riksomfattande expert på yrkesinriktad rehabilitering och rehabilitering som avser funktionsförmågan. Vi tillhandahåller tjänster för bedömning, planering och handledning av rehabilitering för trafik-, olycksfalls- och arbetspensionsförsäkringsbolagen och deras kunder. Därtill producerar vi information och utbildningstjänster i anslutning till rehabilitering för våra uppdragsgivare och intressegrupper.
FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017