Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Verksamhetssätt och värderingar

 

Vårt arbete består av bedömning av det individuella rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna samt av planering. Vid sidan av våra rehabiliteringstjänster utvecklar vi även förfarandena och samarbetet inom rehabiliteringen.

Vårt sätt att arbeta grundar sig på våra värderingar, som är:

  • Nära människan
  • Resultatrik
  • Pålitlig
  • Sporrande

Som rehabiliteringsklient kan du lita på att alltid få individuella och sporrande tjänster som beaktar din situation och dina behov. Som beställare kan du vara säker på att du får genomförbara och hållbara lösningar, som även garanterar att rehabiliteringsklienterna värdesätter dina lösningar.

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017