Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Personal

Vår viktigaste resurs utgörs av ett kunnigt och engagerat sakkunnigteam. Vår breda kompetens omfattar alla kompetensområden som vårt arbete kräver – vi har planerare av yrkesinriktad rehabilitering, planerare av medicinsk rehabilitering, rehabiliteringspsykologer, arbets- och yrkescoacher, experter på olika medicinska områden, byggtekniska experter osv. Vi sporrar, utvecklar och lär oss hela tiden av våra kunder och av varandra. Det gemensamma för oss är viljan att ha ett nära samarbete som är pålitligt och ger resultat.

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017