Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska
Rehabiliteringsaktörer

 

FBR:s intressegrupper

Kuntoutuksen toimijat Vakuutusala

Försäkringsbranschen

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, Trafikförsäkringscentralen, Arbetspensionsförsäkrarna TELA, Försäkringsanstalterna, Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, FINVA, Pensionsskyddscentralen

Kuntoutuksen toimijat Työelämä

Arbetslivet

Arbetsgivare, företag, TE-förvaltningen, ANM

Kuntoutuksen toimijat Kuntoutuksen palveluntuottajat

Producenter av rehabiliteringstjänster

Producenter av rehabilitering i öppen och sluten vård, privata terapeuter, hjälpmedelsföretag, yrkesutbildade inom byggbranschen, reparationsrådgivare, byggentreprenörer (bilföretag)

Kuntoutuksen toimijat Sosiaali- ja terveydenhuolto

Social- och hälsovården

Kommunernas socialväsende (handikappservice, sysselsättningsenheter), företagshälsovården, primärvården, specialsjukvården, den privata hälso- och sjukvården, SHM

Kuntoutuksen toimijat Koulutus

Utbildning

Läroanstalter, läroavtalscentraler, UM

Kuntoutuksen toimijat Järjestöt

Organisationer

Patientorganisationer, organisationer inom rehabiliteringsbranschen

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017