Anvisningen om yrkesinriktad rehabilitering på grund av trafikolycka har uppdaterats. Den uppdaterade versionen av anvisningen finns på Anvisningar och rekommendationer -sidan.

Swedish
FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017