Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Försäkringsbranschens rehabilitering FBR rf
Vi hjälper människor tillbaka till arbetslivet och till en smidig vardag.

Aktuellt

Anvisningen om yrkesinriktad rehabilitering på grund av trafikolycka har uppdaterats. Den uppdaterade versionen av anvisningen finns på Anvisningar och rekommendationer -sidan.

Vår verksamhetställe i Tammerfors har flyttats. Den nya addressen är: Hämeenkatu 25 B, 4. vån.

 

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017