Kielet

  • English
  • Suomi
  • Svenska

VKK yhteistyökumppanina

Kehityshankkeet ja työryhmät

Kuntoutuksen uudistamiskomitea, Työelämäjaosto, Sosiaali- ja terveysministeriö

Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö -suositus, Kelan, Vakuutuskuntoutus VKK ry:n, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin sekä Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden selkäydinvammayksiköiden moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Osku - Tie työelämään -verkkopalvelu, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntoutussäätiö, Vates-säätiö ja VKK.

OTE - Osatyökykyisille tie työelämään, Sosiaali- ja terveysministeriö

Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi -projekti, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke, Sosiaali- ja terveysministeriö

Suositus julkisen terveydenhuollon ja vakuutuslaitosten yhteistyömalliksi apuvälineiden luovutuksessa 1.6.2015 alkaen, Kuntaliitto, Liikennevakuutuskeskuksen henkilövahinkojaosto ja VKK.

Ratko-projekti 2012–2016, Vamlas

Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Palvelupolku -malli, TATU ry 

Selkäydinvammaisten Käypä hoito -suositus-työryhmä, KELA

 

Julkaisut, raportit ja selvitykset

Raajaproteesien hankinta sujuvammaksi. Vakuutusalan korvaamien proteesien korvaus- ja arviointikäytäntöjen kehittämisprojekti. Liimatainen, Heini (2015). Opinnäytetyö (YAMK).

Kantaako kuntoutus? Työllistyminen ammatillisen kuntoutuksen jälkeen.   Alhonen, Johanna (2011). Tutkimus. Kuntoutus 1/2012. 

Kannattaako kuntoutus? - VKK:n ammatillisen kuntoutuksen taloudellinen vaikuttavuus. Mikkola, Juha (2007). eMBA -tutkielma. Tapaturmavakuutus 3/2007.

 

Kansainvälinen yhteistyö

VKK on RIFI ry:n jäsen. VKK:lla on edustus Rehabilitation Internationalin (RI) Work and employment -komissiossa.

 

 

Tarinat

9.11.2017
Helsinki

Kuntoutuksen uudistamiskomitea on luovuttanut raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 9.... more

Kuntoutuksen aamukahvit
30.3.2017
Helsinki

STTK:ssa 24.3.2017 järjestetyn tilaisuuden teemana oli Miten taataan toimivat kuntoutumisprosessit sote-uudistuksessa?

Tehy:n kuntoutusalan asiantuntija Outi Töyt... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK r.y.
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2017