Kielet

  • English
  • Suomi
  • Svenska

VKK yhteistyökumppanina

Kehityshankkeet ja työryhmät

Kuntoutuksen uudistamiskomitea, Työelämäjaosto, Sosiaali- ja terveysministeriö

Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö -suositus, Kelan, VKK:n, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin sekä Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden selkäydinvammayksiköiden moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Osku - Tie työelämään -verkkopalvelu, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntoutussäätiö, Vates-säätiö ja VKK.

OTE - Osatyökykyisille tie työelämään, Sosiaali- ja terveysministeriö

Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi -projekti, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke, Sosiaali- ja terveysministeriö

Suositus julkisen terveydenhuollon ja vakuutuslaitosten yhteistyömalliksi apuvälineiden luovutuksessa 1.6.2015 alkaen, Kuntaliitto, Liikennevakuutuskeskuksen henkilövahinkojaosto ja VKK.

Ratko-projekti 2012–2016, Vamlas

Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Palvelupolku -malli, TATU ry 

Selkäydinvammaisten Käypä hoito -suositus-työryhmä, KELA

 

Julkaisut, raportit ja selvitykset

Raajaproteesien hankinta sujuvammaksi. Vakuutusalan korvaamien proteesien korvaus- ja arviointikäytäntöjen kehittämisprojekti. Liimatainen, Heini (2015). Opinnäytetyö (YAMK).

Kantaako kuntoutus? Työllistyminen ammatillisen kuntoutuksen jälkeen.   Alhonen, Johanna (2011). Tutkimus. Kuntoutus 1/2012. 

Kannattaako kuntoutus? - VKK:n ammatillisen kuntoutuksen taloudellinen vaikuttavuus. Mikkola, Juha (2007). eMBA -tutkielma. Tapaturmavakuutus 3/2007.

 

Kansainvälinen yhteistyö

VKK on RIFI ry:n jäsen. VKK:lla on edustus Rehabilitation Internationalin (RI) Work and employment -komissiossa.

 

 

Tarinat

Sirpa Reijonen
8.12.2017
Helsinki

Kevan ja muiden työeläkevakuuttajien järjestämällä ja kustantamalla ammatillisella kuntoutuksella ehkäistään työkyvyttömyyttä sekä edistetään työelämässä pysymisen mahdollisuuksia tilanteessa, mi... more

9.11.2017
Helsinki

Kuntoutuksen uudistamiskomitea on luovuttanut raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 9.... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018