Kielet

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Koulutus, kehitys ja tiedotus

Kehitämme kuntoutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä edistämme kuntoutukseen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta. Kehitystyömme päämääränä vakuutuskuntoutuksen toiminta- ja korvauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Valmistelemme kuntoutuksen korvauskäytäntöjä sääntelevää ohjeistusta, kuten esimerkiksi kuntoutuksen korvaustoiminnan ohjeita.  Järjestämme alan koulutusta yhteistyössä muiden kuntoutus- ja koulutusalan toimijoiden kanssa.

VKK hallinnoi ja koordinoi Työhönkuntoutumisen palveluverkostoa, joka on ammatillisen kuntoutuksen tutkimus-, selvittely- ja työllistämispalveluiden tilaajien ja tuottajien yhteistyöverkosto. Verkoston toimijat ovat liittyneet jäseniksi solmimalla jäsenyyssopimuksen. Palveluverkoston ohjausryhmässä ovat edustettuina sekä tilaajat että tuottajat. Ohjausryhmä kehittää verkostoyhteistyötä ja toimintatapoja sekä seuraa tunnuslukuja ja menettelytapojen kehitystä.

Järjestämme vuosittain Kuntoutujan koulutusvaihtoehdot -koulutustilaisuuden yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tilaisuuden aiheina ovat koulutusjärjestelmän ajankohtaiset kysymykset aikuisopiskelijan näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat vahinko- ja eläkeyhtiöiden työntekijät, kuntoutuspalveluiden palveluntuottajat sekä työvoimahallinnon työntekijät.

Teemme koulutuksellista yhteistyötä finanssi- ja koulutuskeskus FINVAn, Kuntoutussäätiön ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Olemme mukana asiantuntijana useissa ammatillisen kuntoutuksen ja toimintakykykuntoutuksen kehittämishankkeissa. Esimerkkinä tästä LVK:n henkilövahinkojaoston ja Kuntaliiton kanssa valmisteltu menettelytapaohje apuvälineiden hankinnasta terveydenhuollon kautta.

Tarinat

Verkostoseminaari 2017
29.11.2017
Helsinki

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston verkostoseminaari järjestettiin 14.11.2017 Hotelli Hilton Strandissa Helsingissä. Verkostoseminaarin aiheina olivat kuntoutuksen uudistaminen, EU:n tietosuoja... more

Anja-Riitta Kierikka
12.9.2017
Helsinki

Oman yritysneuvojan palkkausta edelsi yhdessä Uusyrityskeskuksen kanssa toteutettu pilottihanke. Pilotissa kehitettiin yrittäjille suunnattuja palveluita. Valmennukseen osallistui vuoden aikana k... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK r.y.
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018