Kielet

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Ammatillinen kuntoutus – mahdollisuus jatkaa työelämässä

 

Ammatillisella kuntoutuksella voidaan tukea työelämässä jatkamistasi tai työelämään paluutasi, kun terveydentila heikentää työ- ja ansiokykyäsi. Terveydentilan muutosten myötä työnkuvan räätälöinti, työpaikan vaihto tai uudelleenkoulutus voi olla tarpeen. Tehtävänämme on auttaa sinua löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä jatkamisen tueksi.

Ammatillinen kuntoutuspalvelusi alkaa VKK:ssa tapaturma- ja liikennevakuuttajan tai työeläkevakuuttajan toimeksiannolla. Sinulle nimetään oma kuntoutusasiantuntija, jonka yksilöllisessä ohjauksessa voit työstää omaa kuntoutussuunnitelmaasi. Tarpeen mukaan ohjaukseen osallistuu myös moniammatillinen työryhmä.

Suunnittelussa huomioimme

  • työkokemuksesi ja ammattitaitosi
  • koulutuksesi
  • ammatilliset kiinnostuksen kohteesi
  • jäljellä olevan työkykysi
  • ikäsi, elämäntilanteesi ja asuinolosuhteesi
  • työllistymismahdollisuutesi kuntoutuksen päätyttyä

Ammatillinen suunnittelu perustuu yhteistyöhön. Sovimme kanssasi yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös vakuuttajan sekä muiden toimijoiden kuten esimerkiksi työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Palvelemme molempien kotimaisten kielten lisäksi englannin ja saksan kielellä. Meillä on kokemusta myös maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjaustyöstä.

 

Liikenne- ja tapaturmakuntoutus

Työeläkekuntoutus

 

Liikenne- ja tapaturmakuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on pidentää työuraa jäljellä oleva työkyky huomioiden. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissäsi, jotta voit jatkaa työelämässä.

Työpaikkakuntoutus

Työkokeilu

Työkokeilun avulla tuetaan paluutasi entiseen tai entisen kaltaiseen työhön nykyiselle tai toiselle työnantajalle. Työkokeilun avulla voit myös arvioida suunnitellun alan soveltuvuutta sinulle. Työkokeilun kesto on 1–6 kuukautta. Työkokeilu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan aluksi osa-aikaisena, ja työaikaa voidaan lisätä työkokeilun edetessä.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen avulla voit kasvattaa osaamistasi suunniteltuun tehtävään.

Työhönvalmennukseen sisältyy työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti useamman kuukauden ajan. Usein työhönvalmennukseen liitetään myös ulkopuolisen tahon järjestämää koulutusta kuten esimerkiksi IT- järjestelmäkoulutusta, tuotekoulutusta tai vaikkapa turvakorttikoulutusta. Työhönvalmennusta edeltää useimmiten työkokeilu.

Uudelleenkoulutus

Valmentava koulutus

Varsinaisen uudelleenkoulutuksen lisäksi voidaan tukea valmentavaa koulutusta, joka parantaa opiskeluedellytyksiä (esimerkiksi valmennuskurssit).

Tutkintotavoitteinen uudelleenkoulutus

Työelämään paluusi saattaa edellyttää uuden ammattitaidon hankkimista uudelleenkoulutuksella. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintotasoinen aikuiskoulutus toteutetaan yleensä työssä oppimalla. Tällöin kyse on monimuotokoulutuksesta, näyttötutkinnosta tai oppisopimuskoulutuksesta. Uudelleenkoulutus voidaan myös toteuttaa päätoimisena päiväopetuksena.

Ammattikorkeakoulututkinnot toteutuvat usein päiväopetuksena, mikä vaatii läsnäoloa oppilaitoksessa. Vain osa ammattikorkeakoulututkinnoista voidaan suorittaa monimuoto-opiskeluna.

Työelämässä jatkamista tukevat kurssit

Lyhytkestoiset kurssit antavat myös mahdollisuuden työelämässä jatkamisellesi.

Kurssi voidaan yhdistää työhönvalmennukseen, mutta se voi olla myös osa kuntoutusohjelmaa itsenäisenä koulutuksena. Hyvin usein kurssin tarkoituksena on IT-taitojen kohentaminen.

Opiskeluedellytyksiäsi voidaan tarvittaessa arvioida oppilaitoksessa tehtävällä  koulutuskokeilulla tai psykologisella testauksella.

Yrittäjyys

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan tukea terveydentilallesi soveltuvan yritystoiminnan käynnistämistä tai nykyisen yritystoimintasi muuttamista. Tuki voi olla korotonta lainaa, avustusta tai molempia. Olemassa olevan yritystoiminnan muutosta voidaan tukea muun muassa korvaamalla työskentelyä helpottavien apuvälineiden hankkimiskustannuksia. Yleisenä edellytyksenä on, että yritystoiminta on liiketaloudellisesti niin kannattavaa, että kuntoutuja saa siitä pääasiallisen toimeentulonsa.

 

Työeläkekuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on pidentää työuraasi jäljellä oleva työkykysi huomioiden. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitä ammatillisen kuntoutuksen keinoja on käytettävissä voidaksesi jatkaa työelämässä.

Työpaikkakuntoutus: työkokeilu ja työhönvalmennus

Työkokeilu

Työkokeilun avulla tuetaan paluutasi entiseen tai entisen kaltaiseen työhön nykyiselle tai toiselle työnantajalle. Työkokeilun avulla voit myös arvioida suunnitellun alan soveltuvuutta sinulle.

Työkokeilun kesto on 1–6 kuukautta. Työkokeilu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan aluksi osa-aikaisena, ja työaikaa voidaan lisätä työkokeilun edetessä.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen avulla voit kasvattaa osaamistasi suunniteltuun tehtävään. Työhönvalmennukseen sisältyy työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti useamman kuukauden ajan. Usein työhönvalmennukseen liitetään myös ulkopuolisen tahon järjestämää koulutusta kuten esimerkiksi IT- järjestelmäkoulutusta, tuotekoulutusta tai vaikkapa turvakorttikoulutusta. Työhönvalmennusta edeltää aina työkokeilu.

Uudelleenkoulutus

Tutkintotavoitteinen uudelleenkoulutus

Työelämään paluusi saattaa edellyttää uuden ammattitaidon hankkimista uudelleenkoulutuksella. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintotasoinen aikuiskoulutus toteutetaan yleensä työssä oppimalla. Tällöin kyse on monimuotokoulutuksesta, näyttötutkinnosta tai oppisopimuskoulutuksesta. Uudelleenkoulutus voidaan myös toteuttaa päätoimisena päiväopetuksena.

Ammattikorkeakoulututkinnot toteutuvat usein päiväopetuksena, mikä vaatii läsnäoloa oppilaitoksessa. Vain osa ammattikorkeakoulututkinnoista voidaan suorittaa monimuoto-opiskeluna.

Työelämässä jatkamista tukevat kurssit

Lyhytkestoiset kurssit antavat myös mahdollisuuden työelämässä jatkamisellesi. Kurssi voidaan yhdistää työhönvalmennukseen, mutta se voi olla myös osa kuntoutusohjelmaa itsenäisenä koulutuksena. Hyvin usein kurssin tarkoituksena on IT-taitojen kohentaminen. Valmentavia opintoja, kuten valmennuskursseja, ei tueta työeläkekuntoutuksena.

Opiskeluedellytyksiäsi voidaan tarvittaessa arvioida oppilaitoksessa tehtävällä koulutuskokeilulla tai psykologisella testauksella.

Yrittäjyys

Työeläkekuntoutuksen piiriin kuuluu terveydentilallesi soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tai nykyisen yritystoimintasi muutostoimenpiteiden tukeminen elinkeinotuella tai myöntämällä kuntoutusetuus muutaman kuukauden ajaksi. Olemassa olevan yritystoiminnan muutosta voidaan tukea muun muassa työskentelyä helpottavien apuvälineiden hankkimiseen osoitetulla kertaluontoisella korvauksella.

Tarinat

Timo Luttinen
14.11.2018
Oulu

Aiemmin autonasentajana työskennellyt Timo Luttinen, 48, työskentelee tänä päivänä nuorten parissa lastensuojelulaitoksessa. Hän pitää työstään, jota tekee työkyvyn sallimissa rajoissa osa-aikais... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018